O Kancelarii
Realizacje
Doradztwo prawne
Korzystanie ze środowiska
Dotacje
System REACH
Handel uprawnieniami CO2
Kancelaria Ekologiczna
O Kancelarii

Kancelaria Ekologiczna Marcin Kaźmierski wspiera przedsiębiorstwa i jednostki administracji publicznej w kwestiach związanych z szeroko pojętą ochroną środowiska.
W aspektach: - prawnym,
- finansowym,
- planistycznym,
- technologicznym
zarówno w codziennym funkcjonowaniu, procesach inwestycyjnych jak i sytuacjach nadzwyczajnych.
Nasze usługi świadczymy na terenie całego kraju.

Kancelaria powstała w 2006 roku i do chwili obecnej zrealizowała kilkadziesiąt projektów dla podmiotów z branż chemicznej, energetycznej, farmaceutycznej, maszynowej, metalurgicznej i mineralnej, a także dla organów administracji publicznej.
Zespół Kancelarii Ekologicznej tworzą specjaliści z zakresu prawa, ekonomi, inżynierii i ochrony środowiska oraz chemii. Dla potrzeb naszych klientów współpracujemy także ze środowiskiem naukowym - Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza, Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, Politechniką Poznańską i Warszawską, Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu oraz Akademią Rolniczą w Szczecinie.


Koordynator zespołu - Marcin Kaźmierski
- radca prawny wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Poznaniu;
- weryfikator rocznych raportów dotyczących emisji gazów cieplarnianych akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji (nr PL-VG-0011) w następujących rodzajach działalności: Energetyczna (instalacje typu: E1.1, E1.2, E1.3, E2, E3),
Hutnictwo żelaza i stali (instalacje typu: F1, F2),
Przemysł mineralny (instalacje typu: M1.1., M1.2, M2.1, M2.2, M3),
Przemysł papierniczy (instalacje typu: O1, O2);
- absolwent wydziałów Prawa i Administracji – kierunku prawo oraz Nauk Geograficznych i Geologicznych – kierunku ochrona środowiska Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu;
- doktorant w Instytucie Geoekologii i Geoinformacji na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu;
- ekspert w zakresie prawa ochrony środowiska w wiodących kancelariach prawnych oraz jednostkach badawczo rozwojowych;
- posiada bogate doświadczenie zarówno w przemyśle jak i organach administracji publicznej, pracował między innymi w Departamencie Prawnym Ministerstwa Środowiska, Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz współpracował z wojewódzkimi inspektorami ochrony środowiska świadcząc pomoc prawną w zakresie prawa ochrony środowiska, handlu uprawnieniami do emisji, prawa budowlanego, bezpieczeństwa chemicznego oraz prawa administracyjnego;
- autor i współautor opinii prawnych, wniosków o wydanie pozwoleń zintegrowanych, analiz oddziaływania inwestycji na środowisko oraz opracowań ekologiczno-technicznych;
- przeprowadzał także audyty środowiskowe zarówno w trakcie analizy due diligence jak i na potrzeby weryfikacji rocznych raportów emisji w systemie handlu uprawnieniami do emisji.Informacje kontaktowe:

Kancelaria EkologicznaMarcin Kaźmierski
66-400 Gorzów Wlkp., ul. Matejki 61E/10

Biuro w Poznaniu:
60-239 Poznań, ul. Morawskiego 2/53

REGON 080112515

Kom. 604 231 975

e-mail. biuro@kancelariaekologiczna.pl

Wpis do ewidencji działalności gospodarczej, prowadzonej przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp., pod numerem 43550

Aktualności O Kancelarii Realizacje Doradztwo prawne Korzystanie ze środowiska Dotacje System REACH Handel uprawnieniami CO2